logo.jpg

O nas


Kadrę pedagogiczną tworzą wykształcone, doświadczone i kreatywne osoby, dla których praca w naszym przedszkolu to pasja i powołanie. Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Swoją pracą dydaktyczno-wychowawczą wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Treści programowe są starannie dobierane i tworzą  warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie pełnej ? gotowości szkolnej ?.

Kadrę Niepublicznego Przedszkola Prozdrowotnego RAM TAM TAM

tworzą  osoby :

- dyrektor przedszkola

- dyrektor ds. promocji zdrowia

- pracownicy pedagogiczni 

- pracownicy obsługi

- logopeda

- specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, zumba, balet, zajęcia matematyczno-przestrzenne, zajęcia plastyczne).

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada specjalności w zakresie:

- wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

- organizacji i zarządzania oświatą

- wychowania fizycznego

- wychowania zdrowotnego

- logopedii, neurologopedii, surdologii

Legitymujemy się:

- trzema Certyfikatami of Achievement ? Problem Solving for Better

   Health,

- ukończonymi kursami przedmiotowymi  (np.?Pedagogika Zabawy?),  

- logopedycznymi i innymi,

- publikacjami w wydawnictwie Dashofer - ?Dokumentacja w przedszkolu?,     

   w Liderze - ?Dzielne Maluchy?

oraz

- współautorstwem ? Poradnika dla prowadzących zajęcia ruchowe w 

   przedszkolu??.

- współautorstwem programów telewizji edukacyjnej ? Gimnastyka dla  

   przedszkolaków?

Pracę wychowawczo ? opiekuńczo ? dydaktyczną z dziećmi opieramy na edukacji prozdrowotnej ? oznacza to, że od najmłodszych lat  kształtujemy nawyki zdrowego stylu życia, poprzez  zdrowe żywienie (starannie przygotowywane przez naszego specjalistę ds. żywienia), stosujemy profilaktykę wad postawy (ruch) oraz  kształtujemy  postawy ekologiczne.

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam