logo.jpg

O przedszkolu


Szanowni Państwo,

Pierwsze Niepubliczne przedszkole Prozdrowotne  RAM TAM TAM w Lesznowoli utworzyłam na podbudowie Punktu Przedszkolnego.

Przedszkole mieści się w dużym, nowym budynku, w bardzo bezpiecznym miejscu, z dala od ruchliwej ulicy.

Tematyka promocji  zdrowia jest mi bardzo bliska, ze względu na zagrożenia jakie niesie dzisiejsze środowisko oraz z powodu bycia mamą dwóch córeczek .

Chcę mieć wpływ na zdrowie mojej rodziny i prawidłowy rozwój moich dzieci, chcę ty zarażać również innych rodziców. Tak powstała idea stworzenia prozdrowotnego przedszkola.

Gdy dziecko przychodzi na świat otrzymuje od natury szansę na co najmniej 100-120 lat życia. Od nas zależy pełne wykorzystanie tych możliwości. Wystarczy przestrzegać podstawowych zasad zdrowego stylu życia, co wcale nie polega na dużych wyrzeczeniach. Przyjęcie takiego wyzwania daje satysfakcję i przynosi wiele przyjemności. I co najważniejsze - zdrowy styl życia nie wymaga specjalnych nakładów czy warunków. Potrzebne jest tylko jedno. Trzeba chcieć.

Przedszkole Prozdrowotne RAM TAM TAM  jest miejscem radosnej i bezpiecznej zabawy, z dobrze rozumianą edukacją wychowania przedszkolnego. Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, społecznym i moralnym.

Celem edukacji naszych dzieci jest wszechstronne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole ? ? uzyskania tzw. dojrzałości szkolnej ?.

Wykwalifikowana kadra dokłada wszelkich starań, aby dzieci radośnie odkrywały i  poznawały otaczający je świat. Zapewniamy dzieciom edukację opartą na ciekawych programach edukacyjnych. W oparciu o Autorski Program Promocji Zdrowia propagujemy  zdrowy styl życia .

W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dobrej współpracy powołaliśmy Radę Rodziców. W ten sposób rodzice mają możliwość współuczestniczenia we wszystkich wydarzeniach oraz mogą mieć wpływ na ich przebieg.

Posiadamy plac zabaw wyposażony w niezbędny sprzęt do realizacji zadań związanych z aktywnością ruchową dzieci. Dbając o bezpieczną zabawę dzieci został opracowany Regulamin Placu Zabaw przestrzegany przez dzieci, personel oraz rodziców.

W roku szkolnym 2015/2016 głównym kierunkiem pracy dydaktyczno-wychowawczo-pedagogicznej  jest ? Zdrowie i Bezpieczeństwo?.

 W celu dbałości o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu funkcjonuje ?Program Bezpiecznego Pobytu dziecka?, ?Bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci?, ?Regulamin spacerów i wycieczek? a pracownicy posiadają aktualne szkolenia bhp i p.poż oraz są profesjonalnie przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy.

Dbając o stałą ewaluację pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz funkcjonowania przedszkola na każdy rok szkolny opracowujemy Plan Nadzoru Pedagogicznego. Dzięki temu monitorujemy i w konsekwencji poprawiamy zachodzące procesy, efekty podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz jakości zarządzania przedszkolem i funkcjonowania  w środowisku.

W przedszkolu funkcjonują Kąciki dla Rodziców, w których panie nauczycielki eksponują zadania dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc, treści wierszy, piosenek oraz wprowadzane nowe zabawy ruchowe.

W każdym miesiącu zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte. W ten sposób przybliżamy rodzicom metody pracy z dziećmi oraz wizerunek jego dziecka na tle grupy.

Kierując Niepublicznym Przedszkolem Prozdrowotnym RAM TAM TAM staram się stworzyć  dzieciom jak najlepsze warunki dla ich wszechstronnego rozwoju. Wiem, że:

? Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.

  To, czego nie zrobimy dla dzieci,

  dla wychowania przedszkolnego,

  nie zrobimy już nigdy?

  Stymulowanie rozwoju dziecka

  jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad??           doc. dr Maria Kielar

 

 Z poważaniem,

Agnieszka Augustyn          

Dyrektor Przedszkola

Copyright 2015 Przedszkole Ram Tam Tam